APOD.pl: astronomiczne zdjęcie dnia

Codziennie nowy obraz lub zdjęcie naszego fascynującego Wszechświata
wraz z krótkim objaśnieniem napisanym przez zawodowego astronoma.
Zobacz więcej!

17 stycznia 2023
A deep image of M31, the Andromeda galaxy, shows unexpected
oxygen-glowing arcs to its left. 
Please see the explanation for more detailed information.

Nieoczekiwane obłoki w pobliżu Galaktyki Andromedy
Źródło obrazu i prawa autorskie: Yann Sainty & Marcel Drechsler

Opis: Czemu niedaleko kierunku na galaktykę Andromedy znajdują się łuki emitujące tlen? Nikt nie ma pewności. Łuki gazowe, widoczne tu w kolorze niebieskim, zostały odkryte i po raz pierwszy potwierdzone przez amatora astronomii dopiero w zeszłym roku. Dwie główne hipotezy dotyczące ich pochodzenia głoszą, że rzeczywiście znajdują się one blisko Andromedy (M31), lub też są to jedynie przez przypadek widoczne w jej pobliżu włókna gazu, które w rzeczywistości znajdują się w naszej Drodze Mlecznej. Dodatkową zagadką jest to, że łuki te nie są dostrzegalne na poprzednich głębokich zdjęciach M31, wykonanych głównie w zakresie światła emitowanego przez wodór, oraz że inne, bardziej odległe galaktyki nie wykazują obecności podobnych emitujących tlen struktur. Oddani miłośnicy używający komercyjnych teleskopów dokonali tego ciekawego odkrycia po części dlatego, że bardziej profesjonalne teleskopy zazwyczaj badają kątowo małe plamy nocnego nieba, podczas gdy te łuki rozciągają się aż na kilka średnic kątowych Księżyca w pełni. Przyszłe obserwacje struktur -- zarówno w świetle emitowanym przez tlen, jak i inne pierwiastki -- z pewnością zostaną jednak wykonane.

Jutro: soczewkowanie JWST


< | Archiwum | Nadsyłanie | Lista tematyczna | Search | Kalendarz | RSS | Edukacja | O APOD | Forum | >

Autorzy i wydawcy: Robert Nemiroff (MTU) i Jerry Bonnell (UMCP)
Przedstawiciel NASA: Phillip Newman, obowiązują określone prawa.
Polityka prywatności sieci NASA oraz ważne uwagi
Serwis prowadzony przez: ASD w NASA / GSFC,
NASA Science Activation
oraz Michigan Tech. U.